Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer, vilket gör att det fungerar som naturens eget rengöringssystem. Vid användning av produkten omvandlas organiska substanser, som urin och matrester, till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en fräsch doft i det aktuella utrymmet. Med andra ord, Biobact rengör, förebygger och sprider väldoft i ett och samma moment.

Att använda Biobact ger den stora fördelen att inte bara dåliga lukter elimineras, utan även ursprunget till själva luktproblemet. Produkten bryter effektivt ner de organiska substanser som är grundorsaken till en illaluktande miljö, vilket gäller såväl om problemet finns i luften eller på en yta som i diverse svåråtkomliga skrymslen.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Biobact är framtaget för användning i en rad olika typer av utrymmen, såsom toaletter, soprum, badrum, motionslokaler och omklädningsrum mm. Det vill säga miljöer där organiska material har en förmåga att växa till sig alltför snabbt. Biobact har flera rengörande funktioner. Medlet rengör effektivt och eliminerar dåliga lukter vid själva källan, och efterlämnar dessutom mikrobiologiska sporer som en hinna över de behandlade ytorna, vilket i sin tur minimerar framtida tillväxt av bakterier. Produkten efterlämnar dessutom en frisk och behaglig doft i respektive utrymme.

ENKELT ATT ANVÄNDA

Biobact fungerar med fördel på såväl hårda ytor som på olika textilier. På hårda ytor stryks produkten på ganska rikligt, man låter medlet verka en stund och därefter torkar man med en fuktig trasa. På särskilt belastade ytor bör medlet torka in för att uppnå maximalt förebyggande effekt. På mattor och andra textilier sprayar man på rikligt så området blir vått. Borsta in vätskan i området och lämna det så att bakterierna kan arbeta. Svårare än så är det faktiskt inte. Sammanfattningsvis har Biobact tre olika funktioner på en och samma gång: problemlösare (rengör och eliminerar lukter), problemförebyggare (minimerar framtida luktgener) och bakteriekontroll (förebyggande mot farliga bakterier). Att produkten dessutom är en de av mest miljöriktiga på marknaden är ju inte heller någon nackdel, eller hur?

En armé av bakterier i världsklass som eliminerar både lukt och smuts

BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING

Biobact Clean är särskilt avsett för daglig rengöring av allehanda material i våtut- rymmen, som toalettgolv, tvättställ, kakel, urinoarer och WC-stolar. Behandling sker via våttorkning med mopp eller duk, och medlet lämnar en skinande ren och blank yta efter sig. Produkten har en snabb- verkande rengöringseffekt, samtidigt
som den erbjuder en långvarig mikrobiell aktivitet.

BIOBACT SCENT LUKTFÖRBÄTTRARE

Biobact Scent bryter effektivt ner de organiska substanser som är grundorsaken till en illaluktande miljö. Substanser som urin och matrester omvandlas till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en fräsch doft i det aktuella utrymmet.

Biobact Tabs – Tabletter med aktiv bioteknologi

RENGÖRING I TANKAR

Biobact Tabs är ett helt nytt koncept inom bioteknologi. Det är tabletter med aktiva bakterier och enzymer för rengöring, aktivering och luktborttagning i vattentankar. Tabletterna är särskilt lämpliga för rengöring av vattentankar i städmaskiner, då de bryter ned biofilmen i tankar och slangar och tar bort smuts och dålig lukt. Tabletterna tar även bort biofilm på golv och ökar effekten av rengöringsmedel. Används i både ren- och smutsvattentanken till kombimaskiner.

FÖRDELAR

  • Minskar uppbyggnad av biofilm. Förenklar och förlänger intervallet för rengöring av tankar
  • Tar bort dålig lukt
  • Tar bort biofilm på golvet och ökar effekten av rengöringsmedel. (Vid tillsats i renvattentank)
  • Enkel användning

ENKELT ATT ANVÄNDA

Tillsätt tabletterna i smutsvattentanken. De löses snabbt upp inom 15 sekunder och bioprocessen startar efter 20 minuter. Töm inte tanken inom de första 30 minuterna. Kan även tillsättas i renvattentanken. Doseringen är endast en tablett/40 liter vatten/vecka.

Bioteknologi inom golvrengöring med kombiskurmaskin

BAKGRUND

En kombinationsmaskin, ofta kallad ”kombimaskin”, är en golvvårdsmaskin med en eller flera borstar eller rondeller som samtidigt skurar och vattensuger. De används för skurning och rengöring av golv.

Kombimaskinens huvuddel är skuraggregatet/skurdäck- et som kan utgöras av en eller två borstar eller drivplat- tor för rondeller. Kombimaskinen har tankar som rymmer vatten eller rengöringslösning och dessutom redan använd rengöringslösning. Kombimaskinen har även en inbyggd vattensugare som transporterar vattnet eller rengöringslösningen från golvet via ett sugmunstycke (sugskrapa, sugramp) till smutsvattentanken.

Det finns två frågeställningar om bioteknologi i samband med kombimaskiner.

1. ILLALUKTANDE SMUTSVATTENTANK

I smutsvattentanken samlas det använda skurvattnet upp. Detta vatten innehåller smuts och föroreningar av olika slag beroende på vilken typ av golv som städats. Föroreningarna kan utgöras av fetter, proteiner, stärkelse, bakterier m.m..

Dessa föreningar tillsammans med vatten och mikroorganismer bildar kluster som häftar till varandra och växer ihop. Det bildas en biofilm. Något som enkelt kan liknas vid ett ”slem”.

När tanken töms så avsätts detta på tankens väggar och i slangar. Över tid så byggs biofilmen upp. Detta medför en ökad risk för igensättning. Regelbunden rengöring krävs. Biofilmen alstrar dessutom dålig lukt.

2. HAR BIOTEKNOLOGIN NÅGON EFFEKT I EN KOMBIMASKIN

Kan vi använda bioteknologi i form av bakterier och enzymer i en kombimaskin för rengöring? Funktionen och effekten av bakterier blir inte optimal då verkningstiden är mycket kort. (Avståndet mellan borste och sugmunstycke). Samt att kombimaskinen inte efterlämnar en fuktig yta. (Vattnet sugs upp direkt).

  • Bakterierna kommer att tillföras ytan, om än i mycket liten omfattning.
  • Bakterierna ges tid till att tränga ned i golvfogar för att verka på djupet.
  • Bakterierna kommer att bryta ned ”biofilmen” och därmed skapa bättre förutsättningar för rengöringslösningen.

Biobact Scent Spray

EFFEKTIV LUKTBEKÄMPNING I BRUKSFÄRDIG SPRAYFLASKA

Biobact Scent bryter effektivt ner de organiska substanser som är grundorsaken till en illaluktande miljö. Substanser som urin och matrester omvandlas till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en fräsch doft i det aktuella utrymmet.

Biobact har EU-klassificering klass 1: En biologisk produkt som inte kan skapa sjukdomar hos människan och är helt ofarlig för människor, djur och natur.

Biofilm

Biofilm avser en ansamling av olika mikroorganismer i ett lager av slem och organiskt material, smuts, som fäster sig på en yta. Biofilm börjar utvecklas när fritt flytande mikroorganismer i smutsvattnet fäster vid en yta.

Det kan vara väggar i tankar, i rör och ventiler etc. men också på andra ytor, som t.ex. golv. Om de inte omedelbart skiljs från ytan, kan de förankras mer permanent. När kolonisering har börjat, växer biofilmen genom en kombination av celldelning och rekrytering av nya celler. Biofilmen bildar en mikromiljö där nedbrytning av organiskt material och näringsämnen ger mikroorganism mer energi och material för celltillväxt och spridning.

Om anaeroba betingelser utvecklas i biofilmen, kan vissa mikroorganismer producera illaluktande gaser, såsom metan och svavelväte. Detta leder till dålig lukt. På insidan av rör och slangar, kan biofilm påverka transporten och kvaliteten hos vattnet.

Biofilmen tar upp plats, vilket minskar den effektiva diametern hos röret och ökar friktionen. Båda dessa faktorer ökar motståndet, vilket resulterar i ökad energiförbrukning och minskat flöde.

Biobact Tabs är ett nytt och miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. Typen och sammansättningen av bakterier och enzymer är sådan att de tar över och tar bort näringen för de ”onda” organismerna. Vid användning av produkten omvandlas smuts som fett, olja och andra organiska substanser, till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt tas bort.

Sammanfattning

Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. Med en hög halt bakteriesporer för maximal och långvarig effekt, rengör och eliminerar det lukter – samtidigt som det minimerar framtida luktgener och är förebyggande mot farliga bakterier.