Miljö

Nordexia sätter miljön i fokus

Som en del av ett samhälle påverkar varje företag sin omvärld. Vi på Nordexia vill vara ett föredöme även när det gäller vårt miljöarbete. Vi utbildar och motiverar vår personal, prioriterar miljöanpassade produkter och ställer höga miljökrav på våra leverantörer och partners. Vi strävar efter att leda utvecklingen mot miljöanpassad teknik vid varje tillfälle och inom alla produktområden.

I arbetet med att minska vår egen miljöpåverkan har vi en helhetssyn på miljöaspekterna i vår verksamhet. Utöver beaktande av relevant lagstiftning samt övriga miljökriterier från officiella miljöorganisationer, ska strategisk planering samt övergripande investeringsbeslut präglas av miljötänkande. Genom att utbilda och motivera egen personal, prioritera miljöanpassade produkter samt ställa höga miljökrav på leverantörer och partners, ska vi sträva efter att bli ett föredöme i branschen då det gäller strategiskt miljöarbete.

Genomgång av varje produkts miljöpåverkan

P√• Nordexia g√•r vi igenom varje omr√•de och varje produkts naturp√•verkan ‚Äď fr√•n val av r√•vara, produktion och transport till f√∂rpackning och yrkeshygien. Vi m√§ter v√•ra produkter mot alla de nordiska l√§ndernas milj√∂krav och str√§var efter att l√§gga ribban h√∂gre √§n vad lagstiftning och f√∂rordningar f√∂reskriver.

Vår miljöpolicy

  • V√•ra anst√§llda ska arbeta i en s√§ker, h√§lsosam, motiverande och inspirerande milj√∂.
  • Vi ska tillvarata naturens resurser p√• ett h√•llbart s√§tt och arbeta f√∂r att hela tiden bli b√§ttre p√• detta.
  • Forskning och utveckling, tillverkning, leverant√∂rer och leveranser ska kontrolleras noga s√• att allt sker med minsta m√∂jliga milj√∂p√•verkan.

Många miljömärkta produkter

Vi strävar efter att miljömärka våra produkter med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman i takt med att förutsättningarna fastställs. Svanen har till skillnad från Bra Miljöval även funktionskrav i sina kriterier. I vårt sortiment finns redan idag ett flertal sådana produkter. Dessa har dokumenterat låg miljöbelastning.

Trygghet för dig som kund

Vi lägger stor vikt vid de yrkeshygieniska aspekterna. Du som kund ska veta och känna att du tryggt kan använda våra miljöanpassade produkter och ändå göra ett professionellt arbete. Nordexia uppfyller kommunernas och landstingens kravspecifikationer för kemisk-tekniska produkter. För oss går effektivitet, ekonomi och miljötänkande hand i hand.