Biobact er et miljøriktig rengjøringsmiddel som er basert på mikroorganismer og enzymer, hvilket gjør at det fungerer som naturens eget rengjøringssystem. Ved bruk av produktet omdannes organiske substanser, som urin og matrester, til kun vann og karbondioksid, samtidig som dårlig lukt erstattes av en frisk duft i det aktuelle området. Med andre ord, Biobact rengjør, forebygger og sprer en behagelig duft i et og samme moment.

Å bruke Biobact gir den store fordelen att ikke bara dårlige lukter elimineres, men også opphavet til selve luktproblemet. Produktet bryter effektivt ned de organiske substanser som er grunnårsaken til et illeluktende miljø, hvilket gjelder så vel om problemet finns i luften eller på en overflate, spesielt i vanskelig tilgjengelige kroker.

MANGE BRUKSOMRÅDEN

Biobact er utviklet for bruk i en rekke ulike typer av områder, som toaletter, avfallsrom, bad og sanitær rom, trenings lokaler og garderober mm. Det vil si miljøer der organiske materialer har en evne til å formere seg raskt. Biobact har flere rengjørende funksjoner. Middelet rengjør effektivt og eliminerer dårlige lukter ved selve kilden, og etterlater mikrobiologiske sporer som en hinne over de behandlede overflatene, hvilket i sin tur minimerer fremvekst av bakterier. Produktet etterlater dessuten en frisk og behagelig duft i respektive områder.

ENKELT Å BRUKE

Biobact fungerer med fordel på så vel harde overflater, som på ulike tekstiler. På harde overflater påføres produktet i rikelig mengde, man lar middelet virke en stund og deretter tørker man med en fuktig klut/mopp. På særskilt belastede overflater bør middelet tørke inn for å oppnå maksimal effekt. På matter og andre tekstiler sprayer man på rikelig slik at området blir vått. Børst in vesken i området og etterlat det slik at bakteriene kan arbeide. Vanskeligere enn som så er det faktisk ikke. Sammenfattet har Biobact tre ulike funksjoner på en og samme gang: problemløser (rengjør og eliminerer lukter), problemforebyggende (minimerer framtida luktgener) og bakteriekontroll (forebyggende mot farlige bakterier). At produktet dessuten er en de av mest miljøriktige på markedet er jo ikke heller noen ulempe, eller …?

EN ARMÉ AV BAKTERIER I VERLDENSKLASSE SOM ELIMINERER BÅDE LUKT OG SMUTS

BIOBACT CLEAN ALLRENGJØRING

Biobact Clean er særskilt avsett for daglig rengjøring av alle typer materialer i våtrom, som toalettgulv, vaskeriutstyr, fliser, urinaler og WC-stoler. Behandling skjer via våt tørking med mopp eller duk, og middelet lämnar en skinande ren og blank overflate efter sig. Produktet har en hurtigvirkende rengjøringseffekt, samtidig som den byr på en langvarig mikrobiell aktivitet.

BIOBACT SCENT LUKTFORBÄTTRARE

Biobact Scent bryter effektivt ned de organiske substanser som er hovedsaken til et ille luktende miljø. Substanser som urin og matrester omdannes til vann og karbondioksid, samtidig som dårlig lukt erstattes av en frisk duft i det aktuelle området.

Biobact Tabs – Tabletter med aktiv bioteknologi

RENGÖRING I TANKAR

Biobact Tabs är ett helt nytt koncept inom bioteknologi. Det är tabletter med aktiva bakterier och enzymer för rengöring, aktivering och luktborttagning i vattentankar. Tabletterna är särskilt lämpliga för rengöring av vattentankar i städmaskiner, då de bryter ned biofilmen i tankar och slangar och tar bort smuts och dålig lukt. Tabletterna tar även bort biofilm på golv och ökar effekten av rengöringsmedel. Används i både ren- och smutsvattentanken till kombimaskiner.

FÖRDELAR

  • Minskar uppbyggnad av biofilm. Förenklar och förlänger intervallet för rengöring av tankar
  • Tar bort dålig lukt
  • Tar bort biofilm på golvet och ökar effekten av rengöringsmedel. (Vid tillsats i renvattentank)
  • Enkel användning

ENKELT ATT ANVÄNDA

Tillsätt tabletterna i smutsvattentanken. De löses snabbt upp inom 15 sekunder och bioprocessen startar efter 20 minuter. Töm inte tanken inom de första 30 minuterna. Kan även tillsättas i renvattentanken. Doseringen är endast en tablett/40 liter vatten/vecka.

Bioteknologi inom golvrengöring med kombiskurmaskin

BAKGRUND

En kombinationsmaskin, ofta kallad ”kombimaskin”, är en golvvårdsmaskin med en eller flera borstar eller rondeller som samtidigt skurar och vattensuger. De används för skurning och rengöring av golv.

Kombimaskinens huvuddel är skuraggregatet/skurdäck- et som kan utgöras av en eller två borstar eller drivplat- tor för rondeller. Kombimaskinen har tankar som rymmer vatten eller rengöringslösning och dessutom redan använd rengöringslösning. Kombimaskinen har även en inbyggd vattensugare som transporterar vattnet eller rengöringslösningen från golvet via ett sugmunstycke (sugskrapa, sugramp) till smutsvattentanken.

Det finns två frågeställningar om bioteknologi i samband med kombimaskiner.

1. ILLALUKTANDE SMUTSVATTENTANK

I smutsvattentanken samlas det använda skurvattnet upp. Detta vatten innehåller smuts och föroreningar av olika slag beroende på vilken typ av golv som städats. Föroreningarna kan utgöras av fetter, proteiner, stärkelse, bakterier m.m..

Dessa föreningar tillsammans med vatten och mikroorganismer bildar kluster som häftar till varandra och växer ihop. Det bildas en biofilm. Något som enkelt kan liknas vid ett ”slem”.

När tanken töms så avsätts detta på tankens väggar och i slangar. Över tid så byggs biofilmen upp. Detta medför en ökad risk för igensättning. Regelbunden rengöring krävs. Biofilmen alstrar dessutom dålig lukt.

2. HAR BIOTEKNOLOGIN NÅGON EFFEKT I EN KOMBIMASKIN

Kan vi använda bioteknologi i form av bakterier och enzymer i en kombimaskin för rengöring? Funktionen och effekten av bakterier blir inte optimal då verkningstiden är mycket kort. (Avståndet mellan borste och sugmunstycke). Samt att kombimaskinen inte efterlämnar en fuktig yta. (Vattnet sugs upp direkt).

  • Bakterierna kommer att tillföras ytan, om än i mycket liten omfattning.
  • Bakterierna ges tid till att tränga ned i golvfogar för att verka på djupet.
  • Bakterierna kommer att bryta ned ”biofilmen” och därmed skapa bättre förutsättningar för rengöringslösningen.

Biobact Scent Spray

EFFEKTIV LUKTBEKÄMPNING I BRUKSFÄRDIG SPRAYFLASKA

Biobact Scent bryter effektivt ner de organiska substanser som är grundorsaken till en illaluktande miljö. Substanser som urin och matrester omvandlas till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en fräsch doft i det aktuella utrymmet.

Biobact har EU-klassificering klass 1: En biologisk produkt som inte kan skapa sjukdomar hos människan och är helt ofarlig för människor, djur och natur.

Biofilm

Biofilm avser en ansamling av olika mikroorganismer i ett lager av slem och organiskt material, smuts, som fäster sig på en yta. Biofilm börjar utvecklas när fritt flytande mikroorganismer i smutsvattnet fäster vid en yta.

Det kan vara väggar i tankar, i rör och ventiler etc. men också på andra ytor, som t.ex. golv. Om de inte omedelbart skiljs från ytan, kan de förankras mer permanent. När kolonisering har börjat, växer biofilmen genom en kombination av celldelning och rekrytering av nya celler. Biofilmen bildar en mikromiljö där nedbrytning av organiskt material och näringsämnen ger mikroorganism mer energi och material för celltillväxt och spridning.

Om anaeroba betingelser utvecklas i biofilmen, kan vissa mikroorganismer producera illaluktande gaser, såsom metan och svavelväte. Detta leder till dålig lukt. På insidan av rör och slangar, kan biofilm påverka transporten och kvaliteten hos vattnet.

Biofilmen tar upp plats, vilket minskar den effektiva diametern hos röret och ökar friktionen. Båda dessa faktorer ökar motståndet, vilket resulterar i ökad energiförbrukning och minskat flöde.

Biobact Tabs är ett nytt och miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. Typen och sammansättningen av bakterier och enzymer är sådan att de tar över och tar bort näringen för de ”onda” organismerna. Vid användning av produkten omvandlas smuts som fett, olja och andra organiska substanser, till enbart vatten och koldioxid, samtidigt som dålig lukt tas bort.

Sammanfattning

Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. Med en hög halt bakteriesporer för maximal och långvarig effekt, rengör och eliminerar det lukter – samtidigt som det minimerar framtida luktgener och är förebyggande mot farliga bakterier.