Nordexia lanserar Nordex Green – en produktserie certifierad av Cradle to Cradle på Guldnivå!  

Med sikte på att reducera negativ klimatpåverkan är vi på Nordexia stolta över att presentera Nordex Green – sex nya produkter certifierade enligt Cradle to Cradle på Guldnivå. Genom deras unika formulering och design är produkterna växtbaserade med ingredienser som är hållbara, vegetabiliska, förnyelsebara samt biologiskt nedbrytbara. ”Vi vill leda utvecklingen framåt och tack vare Nordex Green och Cradle to Cradle kan vi hjälpa våra kunder att välja högkvalitativa produkter som är bra för miljö och människa”, säger Roland Andersson, VD Nordexia.

Idag finns inget motsatsförhållande mellan klimatneutralitet och högkvalitativa produkter. Efterfrågan växer för produkter som produceras av företag som arbetar efter en cirkulärekonomisk modell. På Nordexia har vi skapat Nordex Green, en optimerad serie med sex rengöringsprodukter med maximal miljöhänsyn. Samtliga Nordex Green-produkter är certifierade inom Cradle to Cradle på Guldnivå och är även Svanenmärkta. Produkterna har utvecklats av Nordexia i nära samarbete ledande laboratorium i Sverige. Vidare sker även produktionen i Sverige, vilket ger en lokal närvaro med korta transporter för minsta möjliga miljöpåverkan. Produkterna är formulerade för professionellt bruk och täcker huvuddelen av behovet inom städ och rengöring på invändiga ytor och inom sanitetsområden.

Cradle 2 Cradle utvärderar både produkt och process genom hela värdekedjan. De fem kategorierna som tas i beaktande är:

  • Material Health
  • Product Circularity
  • Renewable Energy and Carbon Management
  • Water Stewardship
  • Social Fairness

Syftet är att en produkt aldrig ska avfärdas som avfall, utan enligt naturliga principer ska den förmultna eller brukas på nytt.

”Med introduktionen av Nordex Green har vi nu tagit det första steget mot en hållbar framtid med målet att ha ett komplett klimatneutralt produktsortiment till 2025. Målet är att uppnå en andel av 80 procent förnyelsebar råvara i alla våra produkter innan utgången av 2023. Med små medel kan vi göra stor skillnad. Genom att välja marknadens bästa produkter med det högsta miljökravet gör ni ett aktivt val för en bättre framtid”, säger Roland Andersson.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute främjar innovation för cirkulär ekonomi. Genom Cradle to Cradle Certified™ Products Program, sätter institutet en global standard så att produkter är säkra, cirkulära och tillverkas ansvarsfullt. För mer information om Cradle to Cradle se: www.c2ccertified.org

Läs mer i vår broschyr!

För mer information kontakta Roland Andersson, roland.andersson@nordexia.com, 070-496 59 24.