Biobact Scent Spray

Produktblad Säkerhetsdatablad Högupplöst bild

Biobact Scent Spray


Luktborttagning med bioteknologi på hårda ytor

Effektiv luktbekämpning i bruksfärdig sprayflaska för ytor. Neutraliserar luktpartiklar i luften och på hårda och textila ytor och eliminerar därmed källan till luktstörningar. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m) genom en kombination av bakterier och enzymer. Därmed tas den dåliga lukten från molekyler och ämnen bort. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar. Biobact produkter innehåller speciellt utvalda bakteriesporer. De bakteriella sporerna bryter ner organiskt avfall/smuts som blir till vatten och koldioxid. Detta neutraliserar källan till dåliga lukt och utvecklingen av gramnegativa bakterier. En mycket hög koncentration och olika bakteriesporer gör att sporerna inte utvecklas men lämnas på ytorna, vilket förhindrar nya problem. Biobact - Återställer naturens balans!

AnvändningAnvänds på golv och runt toaletter, urinoarer, badkar och textila ytor på golv och möbler. Eliminera dålig lukt i luften och textilytor som gardiner, mattor, möbler, kläder, madrasser, sportskor etc. OBS! Ska inte blandas med desinficerande medel, bakteriologiska produkter eller starkt alkaliska eller sura vätskor.
MetodSkakas före användning. 1.På hårda ytor. Spraya rikligt. Vid förebyggande användning se till att ytan lufttorkar innan den tas i bruk, så att hala och våta golv undvikes. 2. På mattor och övriga textilier. Ta bort damm, rester och spill. Spraya rikligt så att området blir vått. Borsta in vätskan i området. Bör utföras när utrymmena används minsta möjliga. Förvaras i tätslutande orginalemballage i 5-30° C och oåtkomligt för barn.
DoseringBruksfärdig.
  • Naturligt rent
  • Bruksfärdig spray
  • Eliminerar dålig lukt


Artikelinformation

Senast uppdaterad: 2024-05-31