Miljö

Som en del av ett samhälle påverkar varje företag sin omvärld. Vi på Nordexia vill vara ett föredöme även när det gäller vårt miljöarbete. Vi utbildar och motiverar vår personal, prioriterar miljöanpassade produkter och ställer höga miljökrav på våra leverantörer och partners. Vi strävar efter att leda utvecklingen mot miljöanpassad teknik vid varje tillfälle och inom alla produktområden.

I arbetet med att minska vår egen miljöpåverkan har vi en helhetssyn på miljöaspekterna i vår verksamhet. Utöver beaktande av relevant lagstiftning samt övriga miljökriterier från officiella miljöorganisationer, ska strategisk planering samt övergripande investeringsbeslut präglas av miljötänkande. Genom att utbilda och motivera egen personal, prioritera miljöanpassade produkter samt ställa höga miljökrav på leverantörer och partners, ska vi sträva efter att bli ett föredöme i branschen då det gäller strategiskt miljöarbete.

Genomgång av varje produkts miljöpåverkan

På Nordexia går vi igenom varje område och varje produkts naturpåverkan – från val av råvara, produktion och transport till förpackning och yrkeshygien. Vi mäter våra produkter mot alla de nordiska ländernas miljökrav och strävar efter att lägga ribban högre än vad lagstiftning och förordningar föreskriver.

Vår miljöpolicy

  • Våra anställda ska arbeta i en säker, hälsosam, motiverande och inspirerande miljö.
  • Vi ska tillvarata naturens resurser på ett hållbart sätt och arbeta för att hela tiden bli bättre på detta.
  • Forskning och utveckling, tillverkning, leverantörer och leveranser ska kontrolleras noga så att allt sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Många miljömärkta produkter

Vi strävar efter att miljömärka våra produkter med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman i takt med att förutsättningarna fastställs. Svanen har till skillnad från Bra Miljöval även funktionskrav i sina kriterier. I vårt sortiment finns redan idag ett flertal sådana produkter. Dessa har dokumenterat låg miljöbelastning.

Trygghet för dig som kund

Vi lägger stor vikt vid de yrkeshygieniska aspekterna. Du som kund ska veta och känna att du tryggt kan använda våra miljöanpassade produkter och ändå göra ett professionellt arbete. Nordexia uppfyller kommunernas och landstingens kravspecifikationer för kemisk-tekniska produkter. För oss går effektivitet, ekonomi och miljötänkande hand i hand.